De naam "Draak op eigen op houtje", voorheen de naam van de site, is veranderd in "Dragonesque". Vanwege de internationale aandacht voor de draken sculptuur is de naam Dragonesque bedacht.


  find us on facebook
None of the pictures from this website can be used in other media without contacting the creator. All pictures shown are protected by copyright.

 All rights reserved 2019.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen op deze website liggen bij Draak op eigen Houtje.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Draak op eigen Houtje.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van deze website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.j

© rikvanrijswck.com 2019